Menu Sluiten

Vaccineren op Maat:

Vaccineren op maat:
Jaren geleden werden honden en katten elk jaar voor alle ziekten geënt. Laatste jaren is uit onderzoek gebleken dat de afweer tegen enkele ziekten veel langer duren dan een jaar. Het is dan helemaal niet nodig elk jaar voor alle ziekten te enten. Aangezien de duur van de afweer niet voor alle ziekten gelijk is, is het verstandig de immuniteit (afweer) d.m.v. een bloedonderzoek (titeren) te bepalen voordat er opnieuw geënt wordt. Hierdoor wordt het immuunsysteem minimaal belast. Overbelasting van het immuunapparaat door teveel vaccineren wordt wel in verband gebracht met diverse ziektebeelden.
Hieronder een entschema dat gehanteerd kan worden in combinatie met titeren;

Afkortingen:
CDV: Canine Distemper Virus (Hondenziekte)
CAV: Canine Adeno Virus  (besmettelijke leverziekte)
CPV: Canine Parvo Virus (Parvo)
PI: Para- Influenza (virale component kennelhoest)
Bordetella: Bordetella bronchoseptica (bacteriele component kennelhoest)
RV: Rabies Virus (hondsdolheid)

Vroeger:
Elk jaar werd grote cocktail geeent (CDV, CAV, CPV, Weil, PI , evt Bordetella, rabies)
Voordelen:
Altijd goede titer
Nadelen:
Overbodig, vooral voor CDV, CAV, CPV, RV (rabies) blijft beschermende titer veel langer bestaan, Overbodige belasting immuunapparaat
Meer kans op gevolgen van overstimulatie immuunapparaat.

Nu:
6 weken puppy enting, 9 weken CPV en Lepto, 12 weken Grote cocktail (CDV, CAV, CPC, Lepto, PI, evt. bordetella.
Na jaar weer grote cocktail, dan 2 jaar alleen Lepto (evt. PI, Bordetella)
Dus na 3 jaar weer grote cocktail.
Voordelen:
Niet meer overbodig enten, ervan uit gaande dat CDV, CAV en CPV zeker 3 jaar goede bescherming geven. Weil (Lepto) wel elk jaar.
Nadelen:
Het kan zijn dat de de bescherming tegen CDV, CAV en CPV langer dan 3 jaar duurt, dan is een grote cocktail na 3 jaar niet nodig.

Vaccineren op maat:
Lepto moet gewoon elk jaar gevaccineerd worden (zoonose!).
Voor CDV, CAV en CPV kan via bloedonderzoek de titer bepaald worden, indien voldoende hoeft niet gevaccineerd te worden.
Kennelhoest (PI, Bordetalla) en Rabies (RV) (zoonose!!) situatie afhankelijk.
Voordelen:
Geen overbodige belasting immuunapparaat.
Puppies kunnen op 16 weken gecontroleerd worden dmv titer bepaling of de basisenting voldoende immuniteit heeft opgebouwd.
Nadelen:
Eigenlijk geen, wel bloedafname noodzakelijk, kosten test??

Advies KC Gooi & Eemland:
Vaccinatieschema zoals onder “Nu” beschreven.
Of:
Titeruitslag kunnen overleggen die voldoende immuniteit aantoont voor CDV, CAV en CPV.
Kennelhoest verplicht: PI (viraal) en Bordetella (bacterieel)