Menu Sluiten

Lidmaatschap

Je kunt bij de KC Gooi- en Eemland geen cursus volgen, zonder lid te worden. Uitzondering hierop is de ringtraining.

Als je na 1 juli lid wordt dan betaal je voor 1,5 jaar, dus incl. het daarop volgend jaar. (Voor het huidige jaar € 10,- en het daarop volgende jaar € 20,00)

Onder 16 jaar trainen is alleen toegestaan met toestemming van ouder/verzorger en instructeur. (zie huisregels)

Betaling
Het bedrag voor het lidmaatschap bij aanmelding over maken op rekening NL36INGB0000487767 ten name van K.C. Gooi- en Eemland te Huizen. (Je krijgt hiervoor GEEN acceptgiro)

Opzegging Lidmaatschap
Het lidmaatschap moet voor 1 december, voorafgaand aan het nieuwe jaar, worden opgezegd bij de ledenadministratie: ledenadministratie@kc-gooieneemland.nl
LIDMAATSCHAP PRIJS
Lidmaatschap KC Gooi- en Eemland -> bestaand lid 20,00
Lidmaatschap KC Gooi- en Eemland -> nieuw lid 25,00
Lidmaatschap KC Gooi- en Eemland -> nieuw lid na 1 juli
(voor 1,5 jaar; dus incl. het daarop volgend jaar)
35,00
Lidmaatschap KC Gooi- en Eemland -> gezins lid
(voor gezinsleden die ook trainen)
8,00
Lid worden