Menu Sluiten

Giardia: Belangrijke Informatie

Sinds de corona- crisis is het aantal pups enorm toegenomen en de gezelligheid die zij met zich meebrengen is in deze periode een welkome afleiding. Helaas brengt de stijging in het aantal pups ook zorgelijke kanten met zich mee. Zo zijn er de afgelopen tijd ontzettend veel pups ziek geworden door Giardia met ernstige diarree, eet- en groeiproblemen tot gevolg. Giardia is een erg besmettelijke darmparasiet die vooral bij pups voor problemen zorgt. Ook volwassen honden kunnen worden besmet met Giardia, maar zij worden hier meestal niet ziek van. Giardia bevindt zich dus in de darmen van o.a. honden en kan via de ontlasting worden uitgescheiden. Voordat deze parasiet met de ontlasting het lichaam verlaat, vormt hij een beschermend laagje om zich heen en wordt dan een cyste genoemd. Door dit beschermende laagje kan de cyste, wanneer hij met de ontlasting in de omgeving terechtkomt, gedurende enkele maanden overleven. Deze cysten zijn niet met het blote oog zichtbaar, maar wel erg besmettelijk.

Besmetting

Honden kunnen op twee manieren met Giardia worden besmet. Ten eerste kan de besmetting plaatsvinden via de ontlasting. De cysten die hierin zitten kunnen bijvoorbeeld in water, voer of gras terechtkomen en vervolgens weer worden opgenomen als dit wordt gedronken, gegeten of afgelikt. Wanneer een cyste via de bek wordt opgegeten verdwijnt, in het maagzuur van de maag, het beschermende laagje waardoor de parasiet vrijkomt in de darmen en daar schade kan aanrichten. Daarnaast kunnen honden worden besmet via direct contact met andere honden. De cysten kunnen namelijk ook in de vacht van de hond blijven hangen en op die manier weer worden opgenomen door andere honden. Een hond kan al Giardia krijgen wanneer hij maar enkele cysten opneemt. Vooral pups hebben een grotere kans om besmet te worden omdat hun weerstand nog niet optimaal is. Maar ook bij oudere honden en volwassen honden met een verminderde weerstand, bijvoorbeeld doordat ze ziek zijn, kan Giardia voor problemen zorgen.

Symptomen

Het meest kenmerkende symptoom van Giardia is diarree. De diarree heeft een typische geur (die je, als je hem eenmaal hebt geroken, altijd zult herkennen) en kan slijmerig of vettig zijn. De diarree kan vrij plotseling optreden, maar het kan ook zo zijn dat de diarree wordt afgewisseld met perioden met normale ontlasting. Bij ernstige diarree is de opname van voedingsstoffen verstoord en zal de hond afvallen of in het geval van een pup, niet meer in gewicht toenemen. Andere symptomen die kunnen voorkomen zijn braken, slecht eten en sloomheid. Vaak zijn het pups die bovenstaande symptomen vertonen. Volwassen honden kunnen ook besmet zijn met Giardia, maar worden hier meestal niet ziek van. Wel kunnen zij via hun ontlasting weer andere dieren besmetten.

Behandeling

Wanneer een hond één van bovenstaande symptomen heeft, kan zijn ontlasting bij de dierenarts worden onderzocht op de aanwezigheid van cysten. Als hieruit blijkt dat de hond inderdaad besmet is met Giardia krijgt hij medicijnen mee die de parasieten doden. Er zijn verschillende soorten medicijnen en het ene medicijn werkt bij de ene hond beter dan bij de andere hond. Eigenlijk zouden de symptomen al binnen 2 dagen na de start van de behandeling een heel stuk minder moeten zijn. Als dit niet het geval is, zou het zo kunnen zijn dat de betreffende medicijnen niet goed bij de hond werken. Het is dan verstandig om contact met de dierenarts op te nemen zodat kan worden gekeken of de hond een ander medicijn kan krijgen. Twee weken na het einde van de behandeling met medicijnen moet de behandeling vaak nog een keer herhaald worden om er zeker van te zijn dat alle parasieten zijn gedood. Daarnaast moeten ook andere honden en katten in het gezin worden behandeld (ook als zij geen symptomen hebben), omdat er anders herbesmetting kan optreden.

Omdat Giardia heel erg besmettelijk is, is het tijdens de behandeling belangrijk om te voorkomen dat de hond opnieuw besmet wordt, maar natuurlijk ook om ervoor te zorgen dat er geen andere honden worden besmet. Doordat de cysten in de ontlasting lang in de omgeving kunnen overleven is het belangrijk om de ontlasting snel op te ruimen en bv. kleedjes of knuffels die met de ontlasting in contact zijn gekomen goed heet te wassen. Hoe lager de temperatuur, hoe langer de inwerktijd moet zijn: bij water van 45 graden moeten de materialen minstens 20 minuten in het water blijven, terwijl dit bij water van 70 graden maar 5 minuten hoeft te zijn. Daarnaast moeten alle plekken waar de hond kan komen (woonkamer, keuken, maar ook bv. de auto) extra goed worden schoongemaakt om eventuele cysten, die uit de vacht zijn gevallen, te verwijderen. Het is ook verstandig om (in ieder geval) de achterhand van de hond te wassen zodat er geen cysten meer in zijn vacht hangen. Daarnaast staat Giardia bekend als zoönose. Dit betekent dat mensen via honden ook besmet kunnen raken met Giardia. De symptomen bij de mens komen overeen met die bij de hond: diarree, overgeven, etc. Hoewel mensen bijna nooit besmet raken via honden, moet er natuurlijk wel rekening mee worden gehouden dat dit eventueel kan gebeuren door na het contact met de hond de handen goed te wassen.

Vooral bij pups kan Giardia dus voor veel ellende zorgen. Aangezien er de laatste tijd veel pups Giardia hebben, is de besmettingsdruk hoger. Het is daarom verstandig om met pups jonger dan 6 maanden uitlaatveldjes te vermijden om de kans op een besmetting zo klein mogelijk te houden. En wanneer u zelf een pup met Giardia heeft is het natuurlijk zaak om bovengenoemde maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat er geen andere honden worden besmet.

Eva de Goede