Sluiten   X  
logo
KC Gooi- en Eemland
Aanvraagformulier lidmaatschap
 * = Verplicht veld

Contactgegevens
Voorletters of
voornaam
 *
Tussenvoegsels
Achternaam  *
Aanhef Dhr.    Mevr.
Straat
Huisnr
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Mobiel
Email  *

Werkzaamheden
  Ik ben bereid voor de club vrijwilligerswerk te verrichten.

Opmerkingen:


Verklaring
Ik verklaar onderstaand:
  • 18 jaar of ouder te zijn of toestemming van de ouder/wettelijke vertegenwoordiger te hebben.
  • WA-verzekerd te zijn voor mijn hond(en). 
  • K.C. Gooi- en Eemland nimmer aansprakelijk te stellen voor schade welke aan hem/haar is/ wordt toegebracht door honden van andere eigenaren. 
  • dat mijn hond(en) de bij de leeftijd passende inentingen heeft/hebben gehad en dat ik als bewijs hiervoor het inentingsboekje op de eerste cursusles zal tonen.
  • akkoord te gaan met de statuten en huishoudelijk regelement.
Door dit formulier te versturen ga ik akkoord met deze verklaring.


Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap moet voor 20 december, voorafgaand aan het nieuwe jaar, worden opgezegd aan de ledenadministratie:
ledenadministratie@kc-gooieneemland.nl

Contributie
Contributie 2019:  € 20,00 plus € 5,00 entreegeld is totaal € 25,00

Je kunt als je na 1 juni 2019 pas met een cursus begint korting krijgen als je ook het lidmaatschap voor 2020 betaalt.
De contributie bedraagt dan € 30,00 plus € 5,00 entreegeld is totaal € 35,00.

Ik betaal:    € 25      € 35

Naar betalen

Vergeet niet in het laatste scherm te klikken op Bestelling afronden. (Betalen kan alleen per iDeal)