VZH examen op 14 juli 2018

Op 14 juli 2018 heeft er weer een VZH examen plaats gevonden.
Er zijn van de 6 kandidaten 5 combinaties geslaagd.
Het was een goed lopend en gezellig examen.