Medewerkers en Organisatie

Medewerkers
Iedere actieve vereniging steunt volledig op zijn medewerkers en dat geldt zonder meer ook voor de K.C. Gooi- en Eemland, waar al onze medewerkers op vrijwillige basis werken!
Er zijn mensen die al jaren actief zijn binnen de vereniging en heel veel werk verzetten en mensen die soms helpen bij activiteiten. Zij hebben gemeen dat ze allemaal gek zijn op honden!
We zijn een actieve en grote vereniging met ongeveer 80 vrijwilligers en aangezien in het vrijwilliger bestand er een natuurlijk verloop plaats vindt, zijn we altijd op zoek naar nieuwe medewerkers die ons de helpende hand kunnen bieden.
Dan kun je denken aan af en toe assisteren bij een wedstrijd of evenement, of om deel te nemen in een van de werkgroepen en wat regelmatiger de vereniging behulpzaam te zijn.
Om je een indruk te geven wat er zoal gebeurt binnen de vereniging geven we hieronder een overzicht van de organisatie en misschien zie je daar iets onder wat je interesse heeft en waar je eventueel de vereniging bij wilt helpen.
Alle informatie kun je vragen aan onze voorzitter Hanny van Vliet via email hannyvv@planet.nl of tel nr. 0294-230609.
Al onze instructeurs hebben zowel intern als extern een afgeronde opleiding. Heb je interesse om instructeur te worden neem dan contact op met Hanny van Vliet voor verdere informatie: tel nr. 0294-230609.

OrganisatieDe vereniging heeft een bestuur, dat momenteel bestaat uit zes leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijkse bestuur. Er is een organisatiecommissie (OC) die zich richt op het organiseren van de verschillende cursussen en examens, die door de vereniging worden georganiseerd. De OC vormt een schakel tussen enerzijds instructeurs en bestuur en anderzijds cursisten en instructeurs.

De OC wordt ondersteund door een viertal werkgroepen:

Werkgroep Administratie: draagt zorg voor het secretariaat werk van de OC en het up-to-date houden van het cursusmateriaal.
Werkgroep Planning: verzorgt de totale cursus- en financiële administratie van de vereniging.
Werkgroep Pup / OB: is verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van de lessen Pub t/m de OB cursussen van de Raad van Beheer en de opleiding en bijscholing van stagières en instructeurs voor deze cursussen.
Werkgroep Agility: is verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van de behendigheidscursussen en de opleiding en bijscholing van stagières en instructeurs voor deze cursussen.

De vereniging wordt verder ondersteund door de volgende werkgroepen:

Catering: deze werkgroep verzorgt op de grote activiteiten de catering voor keurmeesters en medewerkers.
Evenementen
commissie:
houd zich bezig met de vele jaarlijkse terugkerende, vaak landelijke, activiteiten.
Kantine een belangrijke groep medewerkers die op alle club en activiteiten dagen soms hele dagen in de kantine staat en de drankjes en hapjes verzorgen
Terreinbeheer: deze mensen nemen het beheer van het clubgebouw en het terrein voor hun rekening en zorgen ervoor dat de materialen, bijvoorbeeld voor de Behendigheid- en Flyball activiteiten, in orde zijn.
Kopieerteam: veel kopieerwerk moet er worden verricht om iedereen tijdig van cursus- en administratiemateriaal te voorzien.
Medewerkers KK-I: docentenkorps dat zich geheel vrijwillig inzet voor de opleiding KK-I.
Redactiecommissie: verzorging van het tweemaandelijkse contactblad.

Eenmaal per jaar (meestal in de lente) is de Algemene Ledenvergadering.
Alle leden zijn daarbij van harte welkom.